blog
July 7, 2022

2. Bạn có chấp nhận dịch vụ OEM / ODM không?

Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM / ODM và chúng tôi có thể sản xuất pin theo yêu cầu của khách hàng bao gồm cả nhãn của khách hàng.