Tin Tức

Cập nhật mới nhất về chúng tôi và ngành công nghiệp

27,May 2021
Pin LiFePO4 (LFP): Tương Lai Của Xe Cộ
Pin LiFePO4 Báo cáo quý 3 năm 2021 của Tesla đã công bố việc chuyển đổi sang pin LiFePO4 làm…
27,May 2021
Bộ Lưu Trữ Năng Lượng Pin Lithium-Ion Và Các Rủi Ro Mới Nổi Cho Doanh Nghiệp
Nhu cầu ngày càng tăng đối với hệ thống lưu trữ năng lượng pin lithium-ion (BESS) là do những lợi…